SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradni igri “Osvoji brezglutenski paket v vrednosti 30 EUR” katere organizator je  Agentrade d.o.o. (v nadaljevanju Organizator), Trimlini 57, 9220 Lendava.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih sodelujoči posreduje, prejme organizator nagradne igre.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je objava avtorskega recepta brezglutenske jedi z dodanim slikovnim materialom pod objavo za nagradno igro, ki bo objavljena na Facebook strani Glutenfreemania.si .

Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepošten, nepravilen ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izjavlja, da je seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre.

 Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja. Enako velja za njihove ožje družinske člane. 

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 25. avgusta 2022 do 5. septembra 2022, na Facebook strani. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je objavljen avtorski brezglutenski recept, kateri mora vsebovati:

 • jasno navedene sestavine in njihove količine
 • opisan postopek priprave
 • slikovni material (sliko končane jedi)

Vsak sodelujoči se s tem, ko deli svoj recept strinja, da lahko organizator vso posredovano gradivo (celoten recept in slike) uporabi kadarkoli na družbenih omrežjih in spletni strani www.glutenfree-mania.si brez dodatnega soglasja sodelujočega. Prav tako se šteje, da sodelujoči izrecno soglaša s splošnimi pogoji nagradne igre in je z njimi v celoti seznanjen. 

Pravila nagradne igre bodo v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.glutenfree-mania.si

 1. NAGRADA

Nagrajenec bo prejel brezglutenski paket v vrednosti 30 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. 

Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni ali napačni. 

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s temi pravili. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti v primeru tehničnih težav (nedelovanje Facebook-a) in s tem povezanega zamika žreba. 

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/obdavcitev_v_nagradnih_igrah/

 1. ŽREB IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Nagrajenca bomo izbrali z naključnim žrebom v za to namenjenem programu – ime in priimek bo javno objavljen pod objavo na Facebook strani. Nagrajenec bo prav tako obvešen preko zasebnega sporočila na Facebooku. 

Nagrajenec se zavezuje, da bo organizatorju v roku 5 dni od poslanega sporočila posredoval osebne podatke (ime in priimek, naslov). Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca.

 1. PLAČILO DOHODNINE

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/obdavcitev_v_nagradnih_igrah/

 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene od sodelujočih v nagradni igri varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. 

 1. KONČNE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svojih družbenih omrežjih. 

Lendava, 25.8.2022